Mijn opdrachtgever vertelde mij over zijn compagnon. Hoe hij denkt en werkt. Dat deed me denken aan de wonderlijke vermogens van de honingbij en daaruit is dit beeld ontstaan dat hij bij zijn afscheid cadeau krijgt.

Een bijenvolk is een georganiseerde samenleving. Ieder heeft zijn of haar taak en de onderlinge communicatie is verfijnd.

In de laatste fase van haar leven is het bijvoorbeeld de taak van de werkster om nectar en stuifmeel te vinden. Als zij een voedselbron heeft gevonden deelt ze die kennis op een bijzondere manier. Eerst laat zij de andere werksters iets proeven van wat ze heeft gevonden. Dan begint ze te ‘dansen’. Wanneer de afstand tot de korf groter is dan vijftig meter danst ze de ‘kwispeldans’. Een soort achtvorm zoals in bladgoud op het beeld. Daar waar de lijn golft kwispelt ze met haar achterlijf. De hoek waarin die golvende lijn staat ten opzichte van de zon geeft de richting aan waarin gevlogen moet worden en de duur van de dans de afstand. Hun speciale ogen zien de zon ook door de wolken heen.

De veranderende stand van de zon wordt meegenomen in hun navigatie.

Daarnaast bestuiven ze al verzamelend de bloemen zodat die vrucht kunnen dragen.