Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van de wijk ’t Zwering’ was om de bestaande natuur zoveel mogelijk te ontzien. De nieuwbouw is dan ook zoveel mogelijk om de bestaande natuur heen gepland. Dit gegeven is het uitgangspunt geweest voor het ontwerp. Het beeld stelt een uitgerekt eikenblad voor, het blad van de meest voorkomende boom in ’t Zwering. Het kunstwerk staat op het denkbeeldige snijpunt van vier wegen. Als een ’wachter’ voor de wijk. Het blad – de natuur – als beschermengel.

 

Het gedicht Eikenblad door Hein Walter.

Eikenblad

Voordat de wereld zicht kreeg
en alle dingen genaamd en genoemd
nog in eenvoudse oersoep waren verenigd,
waren we eeuwige engelen,
zwevend in godlicht en wit.

Op zekere dag, precies
zoveel en zoveel dagen voor deze,
werd alles gevormd naar zijn aard
en stof:

de steen werd een steen,
de boom werd een boom
en wij leerden eerbied
en arbeid en sterven.

Nu, later in hier, in het eenzame
hier, nu de schijn van het tastbare
in onzicht gehuld is,
grijpen we wanhopig mis
naar het sterveloze licht.

We zoeken blind naar de boom
en kijken naar wolken en wijzen
onwetend omhoog,
maar het licht is ons lucht,
vol stikstof en zuur
zijn geen wortels en kloppende
stelsels van nerven.

Alleen in de vorm woont het geheugen,
in het blad van de eik, de lichtsplinter,
schuilt de herinnering;
in de juichende fontein herkennen we
de vleugel van de engel, het wit
dat we eens zullen weerzijn.