In 1989 werd bij werkzaamheden ten noorden van het Fischerpad in Almere Pampus het wrak van een negentiende-eeuws vrachtschip gevonden. Het schip van 12 x 3,6 meter was geladen met rode bakstenen. Ter bescherming is het wrak afgedekt met een grondlaag. Hierdoor is de locatie van het wrak goed herkenbaar als verhoging in het landschap. Door het plaatsen van een kunstwerk bij het wrak, krijgt het de aandacht die het verdient. Dit scheepswrakkenmonumentje verbeeldt een grote golf die een schip verzwelgt. Het beeld kan ook gezien worden als het scheepswrak dat wordt beschermd door de aarde waaronder het ligt bedolven.

Kunst maakt scheepswraklocaties zichtbaar.
In Flevoland liggen bijna vierhonderd scheepswrakken die in de Zuiderzeetijd zijn verzwolgen. In Almere zijn tot nu toe 27 scheepsresten bekend. Op de locaties is van de wrakken zelf niets te zien. Door het plaatsen van kunstwerken op zes scheepswraklocaties wil de gemeente Almere deze unieke archeologie zichtbaar maken. Dit visualisatieproject is onderdeel van het programma Publiekbereik Archeologie, waarmee de gemeente de bijzondere archeologie van Almere onder de aandacht wil brengen bij Almeerders. De locaties van de scheepswrakken zijn al opgenomen in de cultuurhistorische route Almere, waarvan een boekje verkrijgbaar is.

Meer informatie vindt u op www.almere.nl/archeologie.
Het project visualisering scheepswraklocaties wordt uitgevoerd door Corrosia in opdracht van Bureau Archeologie, gemeente Almere.