De afgelopen maand heb ik genoten van het vakmanschap bij Gieterij Borcherts. Er is zoveel werk verzet in veel stapjes dat het te ver voert om dat hier uit te leggen.

7 december is ‘de boot’ gegoten.