Toen ik mij verdiepte in de eisen die aan deze prijs werden gesteld kwam een herinnering boven aan hoe ik als kind naar de wolken zat te kijken. Al kijkend ontwaardde ik hele werelden in de wolkenformaties. Reuzen, honden, gezichten. Steeds veranderde de vorm van de wolk. Een vogel werd een dame… Mijn leeftijdsgenoten gingen gemakkelijk mee in dit spel maar ‘de grote mensen’ hadden lang niet altijd de tijd voor deze dromerij. Wolken zijn bijna symbool voor de droom. Je kunt ze zien als doorzichtige steeds veranderende illusies. Maar je kunt je ook door deze prachtige wereld laten inspireren. En wellicht zijn mensen die zich hieraan overgeven ook degenen die kans zien om hun droom waar te maken. Het beeld stelt dan ook een wolk voor.Je ziet twee gezichten die elkaar aankijken. Menselijke relaties. Daar tussenin staat een vierkant. De meest eenvoudige plattegrond. Symbool voor Almere-Stad Centrum. Het centrum waar dromen manifest zijn geworden.