Reimert is een aannemer grond, weg- en waterbouw. De vier ringen verbeelden dit. Op het diepste niveau een kolk voor het rioleringswerk. Daarboven de spiegeling van een brug in het water. Daarboven sporen van banden in de grond. En als laatste het straatwerk.