portret Nanne Ottema 1

Een postuum portret in brons van Nanne Ottema (1874 – 1955), echtgenoot van Grietje Kingma.

Het beheer over de enorme kunstverzameling van Nanne Ottema en zijn vrouw Grietje Kingma werd na zijn dood voortgezet door de Ottema-Kingma Stichting met als doel het bevorderen van kunst- en cultuurhistorie in Friesland.

Ottema richtte in 1917 het museum de Princessehof op.

Voor meer informatie over de Ottema Kingma Stichting zieĀ www.oks.nl