Grietje Kingma 2

Een postuum portret in brons van Grietje Kingma (1873 – 1950), echtgenote van Nanne Ottema.

Het beheer over de enorme kunstverzameling van Nanne Ottema en zijn vrouw Grietje Kingma werd na zijn dood voortgezet door de Ottema-Kingma Stichting met als doel het bevorderen van kunst- en cultuurhistorie in Friesland.
Ottema richtte in 1917 het museum de Princessehof in Leeuwarden op.
Voor meer informatie over de Ottema Kingma Stichting zie www.oks.nl

Hoogte brons 21,8 cm

Opdrachtgever Ottema Kingma Stichting

Locatie Ottema Kingma Stichting Leeuwarden