Dit bronzen beeldje, dat de titel ‘twee is een idee’ draagt, is gemaakt in opdracht van de gemeente Almere. Een ‘mascotte’ als verbeelding van een interne fusie.

Door taken die eerder bij de rijksoverheid lagen naar de gemeentes over te hevelen zijn zij genoodzaakt zich anders te organiseren.

Naast het complexe technische aspect van deze klus kwamen er ook menselijke vragen boven drijven die van groot belang bleken voor al dan niet slagen van deze fusie.

Het doorbreken van de dagelijkse routine van directie, management en medewerkers maakt de betrokkenen onzeker.Wat betekent dit voor mij of voor mijn afdeling? Mag ik blijven doen wat ik doe of staat mijn baan ter discussie? Gevoel van onmacht waar niet één, twee, drie een antwoord op is.

Meer dan genoeg reden om als nieuw gevormd managementteam en directie deze vragen hardop aan elkaar te stellen en daar tijd voor te maken in de volle agenda’s.

Het beeldje ‘twee is een idee’ had daarin een functie. Het is een portret van een jong mens met een onbevangen uitstraling. Zijn hoofd is letterlijk omringd met wat lijkt op twee ringen. Er om heen lopend blijkt het één doorgaande beweging. Een dubbel gevouwen lemniscaat. Symbool voor de fusie maar ook voor al die gevoelens en gedachten die zo tegenstrijdig lijken in dit proces maar wellicht een bron van inspiratie kunnen zijn.

Aanvankelijk werd het beeldje ervaren als een ideaal waar niet aan te beantwoorden leek. Deze hobbel werd door de groep op een ontroerende wijze genomen. Steeds meer mensen spraken zich uit. Niet in stoere plannen. Maar hun werkelijke verlangen, hun behoeftes en waar ze bang voor zijn. Deze persoonlijke verhalen werden onderling gehoord en herkend. Door het durven tonen van deze persoonlijke kwetsbaarheid voelde het team zich sterk en verbonden in hun gezamenlijke taak in dienst van de stad.

Zo kwam het beeldje dichtbij en konden zij zich er mee vereenzelvigen. Het plan ontstond om het bij belangrijke gesprekken op de vergadertafel te zetten. Een tastbare herinnering aan de vraag om steeds opnieuw te luisteren waar de mogelijkheid tot verbinding ligt in plaats van naar de angst geen gehoor te vinden.

Twee is een idee.