De binnenbol verbeeldt op z’n zuiderlijk halfrond een relief met bot en boven de evenaar Urks belangrijkste gebouwen. Daaromheen draait met een omwenteling per half uur een bol die op z’n noordelijk halfrond vier botters heeft, die samen gehouden worden door de stralen van de zon. Deze botters hebben hun netten uit die onderin weer samen vallen. Door de draaiing varen de schepen dus voor Urk langs en de netten vangen de vis.