brons op beukenhoutensokkel met lettering in brons. lengte brins 35 cm

Het Prins Bernard Cultuurfonds reikt de Lelyprijs uit aan personen of organisaties die zich bijzonder onderscheiden op gebied van cultuur of natuur in Flevoland.

Toelichting bij het beeld:

De expressieve taal die uit handen spreekt is soms duidelijker te verstaan dan gesproken woorden en is voor mij als beeldhouwer een fascinerend gegeven om mee te werken.

In dit ontwerp spreken ze over de kwaliteiten van de ontvanger van de Lelyprijs.

Deze drie handen zijn als één stroom waarbij de handgebaren elkaar natuurlijk opvolgen. Levendig en met schwung.

De eerste hand geeft de inspiratie aan, de tweede geeft die vorm zodat de derde dat wat is neergezet kan delen.

Dat het geheel een proces laat zien wordt nog eens benadrukt door de letters L E L Y P R I J S op de sokkel die in de lengte op gelijke afstanden van elkaar zijn geplaatst. Door deze “maatverdeling” ontstaat een tijdlijn waarlangs de handen zich bewegen.
Doordat de letters klein ten opzichte van de handen zijn worden de laatste in de beleving groter. Bijna monumentaal.